【爽】字的基本信息(怎么读,拼音)

拼音:shuǎng

注音:ㄕㄨㄤˇ

笔顺读写:横、撇、点、撇、点、撇、点、撇、点、撇、捺

爽的笔顺
部首:
笔画数: 11
结构: 镶嵌
繁简对应:
五笔: DQQQ
五行:
部外笔画: 7
吉凶寓意:
统一码: 723D
仓颉: KKKK
郑码: GDOO
四角: 40804
电码: 3642
区位: 4312
笔顺编号: 13434343434
姓名学: 姓,常用字
英语翻译: happy, cheerful; refreshing
异体字: 𠁊𠎛𠙠𠷹𡑽𡙁𤕤
  • 基本解释

  • 详细解释

  • 康熙字典

  • 说文解字

1.  明朗,清亮:【hao86.com好工具】爽目。

2.  轻松,利落:清爽。凉爽。爽口。

3.  痛快,率(shuài)直:爽朗。爽快。爽利。豪爽。直爽。

4.  差失,违背:爽信。爽约(失约)。毫厘不爽。屡试不爽。

5.  干脆,索性:爽性。

6.  舒服:爽心。爽意。爽适。身体不爽。

形容词

(1) (会意。甲骨文字形,像人左右腋下有火,表示明亮(从于省吾说)。本义:明亮;亮)

(2) 同本义

爽,明也。——《说文》

时甲子昧爽。——《书·牧誓》

爽邦由哲。——《书·大诰》

二惠竞爽犹可。——《左传·昭公三年》

风泽清旷,气爽节和。——郦道元《水经注·庐江水》

(3) 又如:神清目爽;爽旦(黎明,清晨);爽别(清亮);爽拔(清朗秀技);爽明(黎明);爽曙(明晓);爽豁(清楚而明显)

(4) 畅快;舒适

老太太心里不大爽。——《红楼梦》

(5) 又如:爽怿(舒畅愉快);爽利(痛快;干脆;利落);身体不爽;爽然(开朗舒畅的样子);爽节(天高气爽的气节)

(6) 明白;明智

兹心不爽,而昏乱百度。——《左传·昭公元年》

(7) 又如:爽明(明白);爽练(明达);爽慧(明慧);爽异(聪颖特出);爽悟(聪颖;明达)

(8) 开朗;豪爽

温豪爽有风慨。——《晋书·桓温传》

(9) 又如:爽伉(豪爽刚直);爽荡(大方;气派);爽恺(高亢利落;不拖泥带水);爽侠(有豪侠气概);爽慨(爽直慷慨);爽恺(豪爽而随和);爽俊(豪爽秀俊)

(10) 开阔;宽阔

沃野爽且平。——晋· 陆机《齐讴行》

(11) 又如:爽闿(高大宽敞);爽耸(形容地势高而开阔)

动词

(1) 差错,失误

女也不爽。——《诗·卫风·氓》

言爽,日反其信。——《国语·周语》

伦理无爽。——《文心雕龙·论说》

帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽。——《聊斋志异·促织》

(2) 又如:爽忒(差失);爽缪(谬误);爽行(过失的行为);爽法(违背礼法);爽言(违背诺言)

(3) 丧失;失去

昔昭王娶于 房,曰 房后,实有爽德。——《国语·周语》

郭汲还州,尚不欺于童子, 文侯校猎,宁爽约于虞人。—— 唐· 李商隐《为张周封上杨相公启》

(4) 又如:爽越(丧失);爽误(失误);爽实(失实);爽德(失德);爽信(失信;不守信用);爽期(失约;违背约定的时间)

(5) 伤败;败坏

五音令人耳聋,五味令人口爽。——《老子》

(6) 又如:爽口(伤败胃口);爽伤(败坏,病伤)

(7) 使清爽 。如:爽味(清爽的味道);爽心(使心情清爽畅快);爽神(使心神爽快)

爽【巳集中】【爻部】 康熙筆画:11画,部外筆画:7画

〔古文〕𠙠《唐韻》疏兩切《集韻》所兩切,𠀤音塽。《說文》明也。从㸚从大。《註》徐鍇曰:大,其中𨻶縫光也。《書·仲虺之誥》用爽厥師。《傳》爽,明也。

《盤庚》故有爽德自上。《傳》湯有明德在天。◎按蔡傳:故有爽德爲句。自上二字連下,其罰汝三字爲句,爽訓失也。與孔傳異。

康誥:爽惟民迪吉康。

大誥:爽邦由哲。左傳昭四年:二惠競爽。

昭七年:是以有精爽,至于神明。

《書·太甲》先王昧爽丕顯。

《牧誓》時甲子昧爽。《傳》昧爽,早旦。

《左傳·昭三年》請更諸爽塏者。《註》爽,明也。〇按增韻云:又淸快也。卽爽塏之義。

史記屈原賈誼傳:爽然自失矣。

《爾雅·釋言》爽,差也,忒也。《揚子·方言》爽,過也。《書·洛誥》惟事其爽侮。《周語》晉侯爽二。《列子·黃帝篇》昏然五情爽惑。

《揚子·方言》爽猛也。齊晉曰爽。

《廣韻》烈也。

貴也。

星名。細爽,免星七之一。見《史記·天官書》又《左傳·昭十七年》爽鳩氏司𡨥也。《註》爽鳩,鷹也。

人名,左爽見《戰國策》。

《類篇》師莊切,音霜。義同。《詩·衞風》淇水湯湯,漸車帷裳,女也不爽,士貳其行。

《小雅》其德不爽,壽考不忘。〇按朱子詩傳,爽叶師莊反。集韻,爽本載十陽韻中。古有此音,不必叶也。

《老子·道德經》五味令人口爽。馳騁田獵令人心發狂。

《楚辭·招魂》露雞臛蠵厲而不爽些。《註》敗也。楚人謂羹敗曰爽。

《左傳·定二年》唐成公如楚,有兩肅爽馬。《釋文》爽,音霜。馬無肅爽之名。爽,或作霜。賈逵云:色如霜紈。馬融說肅爽,鴈也。馬似之。〇按廣韻十陽韻中作驦。同騻。不載爽字。惟集韻驦註云:通作爽。

叶音生。《後漢·馬融傳》豐彤薱蔚,崟𨿅槮爽,翕習春風,含津吐榮。《註》槮爽,林木貌。爽協音生。

说文解字

爽【卷三】【㸚部】

明也。从㸚从大。𤕤,篆文爽。疏兩切〖注〗徐鍇曰:“大,其中隙縫光也。” 文三重一

说文解字注

(爽)明也。爽本訓明。明之至而差生焉。故引伸訓差也。朝旦之時。半昧半明。故謂之早昧爽。日部曰。昧爽、旦明也。昧之字、三蒼作曶。云曶爽、早朝也。司馬相如傳云。疏逖不閉。曶爽得耀乎光明。今本多闇昧二字。乃用注家語?之耳。从㸚大。其孔㸚㸚。明之露者。盛也。疏兩切。十部。

爽的方言集汇

◎ 粤语:song2
◎ 客家话:[沙头角腔] song3 [东莞腔] song3 [陆丰腔] song1 [梅县腔] song3 [海陆丰腔] song3 [宝安腔] song3 [台湾四县腔] song3 [客语拼音字汇] song3 [客英字典] song3
◎ 潮州话:suang2 song2