诗词工具全集 诗词查询

[近代] 王国维

zhí qīng shān quē chù shì gū chéng, dào xuán jìn míng hú.
直青山缺处是孤城,倒悬浸明湖。
sēn qiān fān yǐng lǐ, cēn cī gōng què, fēng zhǎn jīng yú.
森千帆影里,参差宫阙,风展旌旟。
xiàng wǎn zhào shēng jiàn jí, xiāo sè zá gū pú.
向晚棹声渐急,萧瑟杂菰蒲。
liè jù yán chéng qù, dēng huǒ qiān qú.
列炬严城去,灯火千衢。
bù dào fán huá rú xǔ, yòu wàn jiā bào zhú, gé yuàn shēng yú.
不道繁华如许,又万家爆竹,隔院笙竽。
tàn chén chén rén hǎi, bù yǔ wèi jī gū.
叹沉沉人海,不与慰羁孤。
shèng zhōng cháo jīn jū xiāng duì, zòng wēi yí, rén yǐ yàn kuáng shū.
剩终朝襟裾相对,纵委蛇,人已厌狂疏。
hū dēng qiě mì zhū jiā qù, tòng yǐn tú sū.
呼灯且觅朱家去,痛饮屠苏。

直青山缺处是孤城,倒悬浸明湖。 森千帆影里,参差宫阙,风展旌旟。 向晚棹声渐急,萧瑟杂菰蒲。 列炬严城去,灯火千衢。 不道繁华如许,又万家爆竹,隔院笙竽。 叹沉沉人海,不与慰羁孤。 剩终朝襟裾相对,纵委蛇,人已厌狂疏。 呼灯且觅朱家去,痛饮屠苏。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c5543ac9b9c55/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消