诗词工具全集 诗词查询

[近代] 苏曼殊

què xià zhū lián gù gù xiū, làng chí yín zhú zhào shū tóu.
却下珠帘故故羞,浪持银烛照梳头。
yù jiē rén jìng qíng nán sù, qiāo xiàng xīng hé mì nǚ niú.
玉阶人静情难诉,悄向星河觅女牛。

却下珠帘故故羞,浪持银烛照梳头。 玉阶人静情难诉,悄向星河觅女牛。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c3543ac9b9c35/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消