诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 钱起

yì guān zài hàn tíng, tái xiè jiē tiān chéng.
衣冠在汉庭,台榭接天成。
cǎi fèng fān xiāo qū, xiáng zhān rù guǎn míng.
彩凤翻箫曲,祥鳣入馆名。
gē zhōng fāng yuè shǔ, lín zhàng bì yún shēng.
歌钟芳月曙,林嶂碧云生。
luàn shuǐ guī tán jìng, gāo huā yìng zhú míng.
乱水归潭净,高花映竹明。
tuì cháo zhuī yàn lè, kāi gé zuì zān yīng.
退朝追宴乐,开阁醉簪缨。
cháng xiù liú jiā kè, qī wū xià jìn chéng.
长袖留嘉客,栖乌下禁城。

衣冠在汉庭,台榭接天成。 彩凤翻箫曲,祥鳣入馆名。 歌钟芳月曙,林嶂碧云生。 乱水归潭净,高花映竹明。 退朝追宴乐,开阁醉簪缨。 长袖留嘉客,栖乌下禁城。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a6ee643ac9a6ee6/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消