诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 李中

zhé xiàng lí tíng pàn, chūn guāng mǎn shǒu shēng.
折向离亭畔,春光满手生。
qún huā qǐ wú yàn, róu zhì zì duō qíng.
群花岂无艳,柔质自多情。
jiā àn lóng xī yuè, jiān fēng hàn yě yīng.
夹岸笼溪月,兼风撼野莺。
suí dī sān yuè mù, fēi xù xiǎng zòng héng.
隋堤三月暮,飞絮想纵横。

折向离亭畔,春光满手生。 群花岂无艳,柔质自多情。 夹岸笼溪月,兼风撼野莺。 隋堤三月暮,飞絮想纵横。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a382743ac9a3827/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消